Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Αυτό το σημάδι στα χείλη μου.

αυτό το σημάδι στα χείλη μου, δεν ξέρει
γιατί το λένε λυπητερό ή χαρμόσυνο

αυτό το σημάδι στα χείλη μου, δεν ξέρει
Πως είναι χαρά ερμηνεύεται
θα γίνει λουλούδι ή βροχή
πουλί ή αστέρι

αυτό το σημάδι στα χείλη μου, ένα μόνο ξέρει
μια σταλιά ικμάδας από τα χείλη σου
και θαλπωρή από την ανάσα σου
και ευτυχίας χαμόγελο, τότε θα γένει.