Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Ερινύα

Μια γκρίζα σκιά με κρατά  απ’ το χέρι,
έχει μεγάλα μάτια, στάζουνε θλίψη.
Πόσο όμορφο βλέμμα έχουν οι νεκροί!

Ζευγαρώνουμε κάτω απ’ τη σκιά του κυπαρισσιού
και σβήνουμε σαν φίδια μέσα σε μαύρες τρύπες.

Πόσο φωτεινό είναι το σκοτάδι!